Hårmineralanalys

trace_elements

Vad är en hårmineralanalys?

En hårmineralanalys mäter mineralstatus i kroppen. Även halten av olika tungmetaller syns i provsvaret. Eftersom man använder hår får man en samlad bild över en längre tid samt att man ser vad kroppen faktiskt lagrar i vävnaden. Detta gör att man ser kroniska tillstånd mycket bättre än vid till exempel blodprov.

När man gör en analys så tar man lite hår från några olika ställen på bakhuvudet. Man klipper av håret och tar det som är 2-3 cm närmast hårbotten. Håret skickas därefter till laboratoriet för analys och svaret kommer efter ett par veckor. Det kommer inte att synas att man tagit provet.

Vad visar en hårmineralanalys?

I provsvaret finns diagram över mängden mineraler i kroppen samt deras innebörders relation. Några exempel är kalcium, magnesium och zink samt giftiga tungmetaller som till exempel kvicksilver, aluminium och bly. Vanliga orsaker till mineralobalanser är ensidig kost, stress (både fysisk och emotionell), planlös konsumtion av kosttillskott, medicinering och medfödda brister och obalanser. Denna information är viktig för att upptäcka brister och obalanser i kroppen som kan ge upphov till olika problem. Detta på grund av att de inre organens funktion är beroende av mineralbalansen. Omvänt så styr organens arbete kvarhållningen eller utsöndringen av mineralerna . Detta gör att man i mineralmönstret kan se hur till exempel sköldkörtel, bukspottkörtel och binjurar mår.

Vad händer sen?

När svaret kommer tillbaka går vi igenom analysen. Den innehåller diagram, kostråd samt kosttillskottsrekommendationer. Vi resonerar om hur du ska använda den för att få bästa tänkbara resultat. Analysen kan lära dig mycket om din egen kropp och varför den fungerar som den gör samt orsaker till befintliga symptom. Att själv ha kunskap är livsviktig för den framtida hälsan. Genom att anpassa kosten och livsstilen på bästa sätt, samt eventuellt intag av kosttillskott under en begränsad tid, återställer man mineralbalansen i kroppen och ger därmed optimal förutsättning för bästa hälsa.

Efter en tid kan en ny analys göras för att se hur kroppen svarat på behandlingen och om justeringar borde göras.

Exempelanalys: Du kan se hur en analys ser ut här.