Koppning

Koppor

Vad är koppning?

Till skillnad från massage, arbetar man när man använder koppning med undertryck. Genom att skapa vakuum i en kopp, vanligtvis gjord av glas eller silikon lyfts huden upp och cirkulationen i den underliggande vävnaden ökar kraftigt. Koppning,och då särskilt koppningsmassage då man låter kopporna glida över huden,stimulerar lymfcirkulationen och för därför med sig en effektiv utrensning av slaggprodukter och ger ett starkare immunförsvar.

Koppningens historia

Koppning har används under mycket lång tid. Man har hittat spår redan från 3000 år f.Kr. i Mesopotamien. Den tidigaste dokumenteringen av koppning finns i Ebers Papyrus, ett av de äldsta medicinska läroböckerna i världen. Den beskriver hur Egyptierna använde koppning 1550 år f.Kr. Arkeologer har hittat bevis i Kina att koppning har använts upp till 1000 år f.Kr och inom den kinesiska medicinen har metoden troligtvis använts parallellt med akupunkturen i minst 4000 år. I antikens Grekland använde Hippokrates (ca 400 f.Kr.) koppning för intern sjukdom och strukturella problem. Denna metod har i flera olika former spridits i hela världen.