Massage

Massage

Medicinsk massage

I yrkesarbete eller fritidsverksamhet, till exempel felaktig träning, kan muskler utsättas för olika slags monotonier. Detta medför att slaggprodukter stannar kvar i musklerna och påverkar dessa negativt med stelhet och smärta som följd. Genom massage och systematisk stretching ökar man cirkulationen i musklerna så att slagget kan föras bort och ny näring kan komma till. Detta medför en ökad rörlighet och större belastningskapacitet.