Muskelvibrator

Muskelvibrator

Vad är en muskelvibrator?

Hårt spända, sega muskler uppvisar sämre cirkulation och sämre transport av olika slaggprodukter. Dessa slaggprodukter bildar olika biokemiska komplex, som stelnar och därmed försvårar den nödvändiga näringstillförseln. Resultatet blir att musklerna blir allt stelare. Här kommer muskelvibratorn till undsättning. Med sina mjuka hammarslag mjukar den upp musklerna så att dessa snabbare återfår sin fulla funktion.