Stretching

Stretching

Aktiv stretching

Med aktiv stretching menas att man själv stretchar enligt individuellt utformade instruktioner. Detta påskyndar rehabiliteringsprocessen och förebygger stelhet. Ett personligt stretchprogram kan tas fram i samband med behandling. Antalet övningar anpassas efter behov och önskemål.

Passiv stretching

Med passiv stretching menas att man behandlas med muskeltöjningar som vävs in i massagebehandlingen. På detta sätt höjs behandlingens kvalitativa effekt.