TNS

TNS-apparat

Vad är TNS?

TNS, transkutan nervstimulator (transkutan = genom huden verkande), används genom att man fäster plattor på huden och låter en ström passera emellan. Detta medför att musklerna drar ihop sig och man får en pumpverkan som ökar på cirkulationen och fraktar bort slaggprodukter. TNS borde finnas i varje hem då TNS i kombination med stretching är en verksam behandlingsmetod mot stelhet och smärta.